Vítajte na webstránke projektu BAROKOVÉ INŠPIRÁCIE - grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku         


ŠTÚDIE

 

KATALÓG

 

O projekte

Project summary

           GRAFICKÉ  PREDLOHY,  VZORY  A  INŠPIRÁCIE  BAROKOVÉHO  MALIARSTVA  NA  SLOVENSKU   

©   J o z e f   M e d v e c k ý   2 0 0 9 - 2 0 1 9   dejumed@savba.sk