GALÉRIA I - Vybrané príklady

Charakteristické príklady maliarskych diel zo 17.-18. storočia, "invenčne" skomponovaných maliarmi rôznej úrovne kombináciou
a adaptáciou motívov prevzatých z rôznych (dvoch, troch, či viacerých) cudzích predlôh.

NECPALY
Thurzov oltár (1611)


Jost AMMAN + Livio AGRESTI
Dirck BARENDSZ + Paul BRIL
MICHELANGELO + Chr. SCHWARZ
NECPALY
Posledný súd v nadstavci


MICHELANGELO Buonarroti
Christoph SCHWARZ
NECPALY
Ukrižovanie na krídle oltára


Hendrik GOLTZIUS + Adam van QERT
Christoph SCHWARZ
PARTIZÁNSKA ĽUPČA
oltár (1644)


H. AERTSZ + A. BLOEMAERT + P. CANDID
CANDID (2) + G. CESARI d´Arpino
G. CLOVIO + A. DÜRER + A. van DYCK
G. MUZIANO + C. de PASSE + F. SALVIATI
G. SEGHERS + P. VERONESE + M. de VOS
ŠTÍTNIK
oltár (1636)


H. von AACHEN + M. GEERAERTS
M. GREUTER + M. MERIAN
Nemecký rytec(?) + J. STRADANUS
M. de VOS (1) + M. de VOS (2)
KREMNICA
Ezechielova vízia (zač. 17. stor.)


+ G. B. BERTANI + G. B. FONTANA
M. van HEEMSKERCK (1-2)
MICHELANGELO Buonarroti (1-2)
Chr. SCHWARZ (1-2) + J. STRADANUS (I-II)
TRENČÍN
klenbové maľby (1712-15)


Ciro FERRI (1-3)
BANSKÁ BYSTRICA
hlavný oltár (1740)


G. B. GÖZ + J.-B. JOUVENET
Giovanni Battista GAULLI
Nezn. predloha
NITRA
bočný oltár (1720)


Ciro FERRI (1-5)
Carlo MARATTA (1-2)
NITRA
bočný oltár (1722)


Josef KURTZ (1-3)
ŠAMORÍN
bočný oltár (okolo 1730)


Sebastiano CONCA (1) + CONCA (2)
Michael Leopold WILLMANN
BRODZANY
oltárny obraz


Franz Anton MAULBERTSCH (1) 1765
F. A. MAULBERTSCH (2-3) 1775
VEĽKÉ LEVÁRE
hlavný oltár


Daniel GRAN (1-2); + Carlo MARATTA
Johann Baptist KLAUBER
ŠTIAVNICKÉ BANE
bočný oltár (1749)


Jean JOUVENET (1) + JOUVENET (2);
Giovanni Battista PIAZZETTA
SVÄTÝ ANTON
oltárny obraz (1750/52)


G. B. PIAZZETTA (1-2) + PIAZZETTA (3)
PIAZZETTA (4); + S. CONCA
J. G. BERGMÜLLER (1) + BERGMÜLLER (2)
VIEDEŇ
oltárny obraz (1742)


Johann Georg BERGMÜLLER
Louis de BOULLOGNE ml.
Jean JOUVENET
LIPTOVSKÝ HRÁDOK
klenbové maľby (1790)


Jacopo GUARANA (1-3)
LEVOČA
olejomaľba (1733)


Abraham BLOEMAERT
Sébastien BOURDON (1-2)
SVÄTÝ ANTON
obrazy v kabinete (1754)


Georg Philipp RUGENDAS (1-3)
G. Ph. RUGENDAS (4, 5)
BANSKÁ BYSTRICA
obraz z kláštora jezuitov


Jean JOUVENET (1) + JOUVENET (2)
JOUVENET (3) + JOUVENET (4)
Nicola GRASSI + Carlo MARATTA
St. ANDRÄ a. d. Traisen
oltárny obraz (1731)


Sebastiano CONCA + Ciro FERRI
Carlo MARATTA (1) + MARATTA (2)
Peter STRUDEL
BRATISLAVA, GMB
olejomaľba (pol. 18. stor.)


Bernardino LUINI + Matthäus MERIAN
Jacob Andreas FRIDRICH
BANSKÁ BYSTRICA
freska klenby (1766/67)


Jacopo GUARANA (1A) + GUARANA (1B)
GUARANA (2) + J. G. BERGMÜLLER
BREZOVÁ pod Bradlom
oltárny obraz (1774)


Gotfried Bernhard GÖZ (1) + G. B. GÖZ (2)
Marcus Christoph STEUDNER
Všetci svätí

Ciro FERRI ( 1 ); ( 2 )
Sebastiano CONCA
[  m e n u  ]