Jozef Medvecký → Barokové inšpirácie: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku

 GALÉRIA  II - Vybrané príklady

 Graficky reprodukované kompozície známych majstrov, používané ako mimoriadne obľúbené predlohy, z ktorých maliari preberali
 celkový kompozičný rozvrh, alebo si jednotlivé motívy z nich prispôsobovali a začleňovali do vlastných kompozícií.

Ciro Ferri
Freska kupoly S. Agnese v Ríme (1689) - fol. 4
Ciro Ferri
(fol 2)
Ciro Ferri
(fol 5)
Ciro Ferri
(fol 4)
Sebastiano Conca
Sv. Filippo Neri pred Immaculatou (1727/28)
Sebastiano Conca
Tróniaca Madona so svätcami
(Šimon Stock a Ján z Kríža), 1717
Johann Georg Bergmüller
Apoteóza sv. Kataríny Alexandrijskej, 1728
Josef Ferdinand Fromiller
(podľa J. G. Bergmüllera 1730)
Alegória 4 ročných období
Jacopo Guarana
Najsv. Trojica na nebesiach
s anjelmi (pred 1754)
Jacopo Guarana
Nanebovstúpenie Krista
(pred 1754)
Jacopo Guarana
Oslávenie Diany, 1760
Michelangelo Buonarroti
Posledný súd (1536/41)
Matthäus Merian
Premenenie na hore Tabor (1630)
[  m e n u  ]