Krst Krista v Jordáne3x597

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh