Odsúdenie Krista



3x600

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh