Predstavenie v chráme3x608

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh