Útek do Egypta3x608x2

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh