Madona3x608x3 (Skalica, Humenné)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh