Madona3x608x4 (Červený Kameň / SNG)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh