Najsv. Trojica  II3x611 (neidentif.)  ↓ 3x661X


3x611X  (Viedeň)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh