Obraz sv. Jána Nepomuka v Ríme3x616x3  (Banská Bystrica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh