Sv. Karol Boromejský dáva pomazanie chorým na mor3x619

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh