Sväté Panny kresťanské mučeníčky3x621.1  (Tekla, Barbora, Apolónia)


3x621.2  (Tekla, Barbora, Margareta, Lucia)


3x621.3  (Tekla)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh