Michael Archanjel3x624  (I. Jagušič)  ↓ kompar.


3x624.2  (kompar: Michael)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh