Sv. Peregrinus3x625 a-c  (Bratislava, Innsbruck, Lipoglav)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh