Kľačiaci anjel  (s rukou nad hlavou)3x630x2


3x630.2  (Ettal)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh