Letiaci anjelik  I3x635  (J. F. Hess?)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh