Letiaci anjelik II3x636  ↓ x43.2


Kompar.: x43.2 (M. Unterberger)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh