Hendrick Aertsz

Chrámový interiéra006  (Partizánska Ľupča)


a006X


a006 a  (P. Demosch)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh