←    Hendrick Aertsz

Chrámový interiér006  (Partizánska Ľupča)  ↓ 006X


006X

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh