←    Jost Amman

Jákobov sen o rebríku do neba017 a  (Levoča)  ↓ 017 b


017 b  (Svätý Jur)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh