←    Jost Amman

Kristus a stotník z Kafernaum018  (Levoča)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh