←    Jost Amman

"Neuwe Liuische Figuren..."022  (GNM)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh