←    Jost Amman

Personifikácie  (Justitia, Vanitas, Fortuna)023  (GNM)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh