Johann Wilhelm Baur

Zápas Kentaurov s Lapithmi036 a  (Banská Bystrica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh