←    Johann Georg Bergmüller

Sv. Amandus071 a  (A. Schmidt)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh