←    Anton Birckhart

"Fons Pietatis"077  ↓ 077 c-e


077 c  (Szeged)


077 d  (Banský Studenec)


077 e  (SNG)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh