Samuel Bottschild

"Anjeli smrti porážajú Senacheribovo asýrske vojsko"083  (Nitra)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh