←    Peter Brandl

Ukrižovaný Kristus s Pannou Máriou Bolestnou a sv. Jánom Evanjelistom089x2 a  (Třebíč)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh