Annibale Carracci

Pieta s anjelikom106  ↓ 106 a-c


106X


106 a  (Beckov)


106 c  (Bobrov)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh