Sebastiano Conca

Sv. Filippo Neri pred Immaculatou  (dvojica anjelov v oblakoch)118.2  ↓ 118.2 a-c


118.2 a  (L. Mussinger)


118.2 b  (K. L. Mayer)


118.2 c  (J. F. Kiets)


118.2 d  (J. G. Fux / J. Pfunner)


118.2 e  (SNG)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh