←    Giuseppe Galli Bibiena

Iluzívna architektúra s figurálnou štafážou168 a  (A. Schmidt)


Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh