Gottfried Bernhard Göz

"Festum SS: Trinitatis"183  ↓ 183 a183 a  (Kráľovský Chlmec)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh