Gottfried Bernhard Göz

Kristus pred Herodesom188x6.2 a  (Banská Štiavnica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh