Gottfried Bernhard Göz

Pilát dáva rozhodnúť medzi Ježišom a Barabášom188x6.4  (G. B. Göz / Klauber)  ↓ 188x6.4 a


188x6.4 a  (Josef Zanusi)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh