Gottfried Bernhard Göz

Ukrižovaný Kristus188x6.9X  (Weigel / Klauber)  ↓ 188x6.9 a


188x6.9 a  (Banská Štiavnica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh