Gottfried Bernhard Göz
Nesenie Krista do hrobu188x6.11 a  (Banská Štiavnica)


188x6.11 b-d  (Banská Štiavnica / Okoličné / Skalica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh