←    Gottfried Bernhard Göz

Kristus utešuje jeruzalemské ženy / Stretá Matku188x6.12 a  (Banská Štiavnica)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh