←    Daniel Gran

Prijatie Diany na Olympe  (letiaci geniovia)189 a  (Banská Štiavnica)  ↓ 189 b


189 b  (Praha)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh