←    Daniel Gran

Alegorické fresky kupoly v Hofbibliothek190 a  (Jasov / Sárvár)  ↓ 190 b


190 b  (Jasov)


190X  (J. L. Kracker / I. Klimkovics)


190 c  (Sárvár / Jelšava)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh