Jacopo Guarana

Nanebovstúpenie Krista  (anjel so zopätými rukami)196.2  ↓ 196.2X


196.2X  (J. B. Enderle)


m296X  (M. Reichan)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh