←    Jacopo Guarana

Nanebovstúpenie Krista  (dvojica vznášajúcich sa anjelov)196.4  (S. Dorffmaister / J. Lerch)


196.4 a-f  (S. Dorffmaister)


196.4x1  (J. B. Enderle)


196.4x2  (J. Keller)


196.4x3  (J. A. von Mölck / Maria Trost)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh