Jacopo Guarana

Nanebovstúpenie Krista  (dvojica letiacich anjelov)196  (J. Guarana)


196.4


196.4 a  (J. Lerch)


196.4 b-e  (S. Dorffmaister)


196.4x1  (J. B. Enderle)


196.4x2  (J. Keller)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh