Jacopo Guarana

Najsv. Trojica  (dvojica anjelov s Kristovým krížom)197.2  ↓ 197.2 a-h


197.2 a  (Brezno)


197.2 h  (Trebušovce)


197.2 b  (Bratislava)


197.2 c,d  (Banská Bystrica / nezn.)


197.2 f  (S. Dorffmaister)


197.2 g  (E. Schrött)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh