Jacopo Guarana

Najsv. Trojica  (dvojica anjelov s Kristovým krížom)197.2  ↓ 197.2x1-x5


197.2x1  (W. A. Heindl)


197.2x5  (F. V. Korompay)


197.2x3  (F. X. Bucher)


197.2x4  (T. Schweighardt)


197.2  (S. Rechenauer / F. X. König)


197.2x2  (J. Keller 1-2)


196.4x2  (J. Keller 2)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh