←    Johann Lorenz Haid

"Učenie o Eucharistii"  (sediaci anjel)202 a  (Podolínec)  ↓ Kompar.: anjel


Kompar.:  f165.1  (sediaci anjel)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh