←    Cornelis Holsteyn

Hry detí215 a-e  (C. Tencalla / S. Kessler / nezn. mal. / L. Dorigny)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh