←    Johann Evangelist Holzer

Sv. Príbuzenstvo216x1  (Cerová)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh