←    Johann Evangelist Holzer

Klaňanie pastierov / Klaňanie Troch kráľov216x2 a,b

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh