←    Romeyn de Hooghe

"Ukoristenie veľkej štandardy a porážka Turkov"216x3 a  (Kremsmünster)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh