←    Donat Hübschmann

Korunovácia Maximiliána II. v Prešporku 1563217x1 a  (Florencia)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh