←    Jacob Jordaens

Martýrium sv. Apolónie (kôň s jazdcom v popredí)224.1  (Nitra)  ↓ 224X


224X  (F. A. Maulbertsch)

Pozn.: v on-line verzii katalógu sa zobrazujú iba náhľady obrazových príloh